Projekto Flusity statusas

Šis projektas yra paliekamas GitHub saugykloje, svetainės transliacija yra stabdoma. Projekto autorius nebetęsia projekto plėtros, tačiau jo failai yra prieinami ir gali būti naudojami.
Ši nuoroda nustos veikti gegužės mėn., tačiau TVS failai GitHub serveryje bus prieinami visuomet.

Projekto GitHub Puslapis

Project Flusity status

This project is being left on GitHub, and the website transmission is being halted. The project author will not continue the development of the project, but its files are available and can be used.
This link will cease to function in May, but the TVS files on the GitHub server will always be accessible.

Visit Project on GitHub